Czym jest Leasing Nieruchomości?

Leasing nieruchomości jest prostą i szybką formą zwiększenia efektywności gospodarowania środkami trwałymi oraz zarządzania finansami przedsiębiorcy. Leasing może być sposobem na finansowanie działalności przedsiębiorcy lub zakupu nowego przedsięwzięcia. Leasing zwrotny, pozwala odzyskać środki pieniężne uprzednio zamrożone w celu nabycia, budowy lub zagospodarowania nieruchomości.

Leasing nieruchomości jest alternatywnym w stosunku do pożyczki oraz kredytu bankowego, sposobem finansowania. W przypadku leasingu nieruchomości firma leasingowa nie ingeruje w działalność przedsiębiorcy w sposób stosowany przez banki na podstawie umów kredytowych. W trakcie trwania umowy leasingu jedynym właścicielem przedmiotu leasingu jest finansujący, który po zakończeniu i rozliczeniu umowy jest ustawowo zobowiązany przenieść własność nieruchomości na korzystającego.

Podstawowe cechy umowy leasingu w PSF

  • Umowa nazwana w Kodeksie Cywilnym
  • Bezpieczne, sprawdzone podatkowo rozwiązanie dla Klientów
  • Minimalna wartość transakcji: 500 000 zł
  • Alternatywny w stosunku do produktów bankowych sposób finansowania
  • Elastyczne podejście PSF do transakcji znane z pożyczki