Informacje dla akcjonariatu

30.09.2020, pierwsze wezwanie:

  • Zarząd Spółki pod firmą PROPERTY SECURED FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, do końca listopada 2020 r.
    Dokumenty akcji należy składać w lokalu Zarządu pod adresem: ul. Emilli Plater 28, 00-688 Warszawa, IV piętro, w godzinach od 9.00 do 17.00.

30.10.2020, drugie wezwanie:

  • Zarząd Spółki pod firmą PROPERTY SECURED FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, do końca listopada 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w lokalu Zarządu pod adresem: ul. Emilli Plater 28, 00-688 Warszawa, IV piętro, w godzinach od 9.00 do 17.00.

17.11.2020, trzecie wezwanie:

  • Zarząd Spółki pod firmą PROPERTY SECURED FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, do końca listopada 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w lokalu Zarządu pod adresem: ul. Emilli Plater 28, 00-688 Warszawa, IV piętro, w godzinach od 9.00 do 17.00.

02.12.2020, czwarte wezwanie:

  • Zarząd Spółki pod firmą PROPERTY SECURED FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, do końca listopada 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w lokalu Zarządu pod adresem: ul. Emilli Plater 28, 00-688 Warszawa, IV piętro, w godzinach od 9.00 do 17.00.

23.12.2020, piąte wezwanie:

  • Zarząd Spółki pod firmą PROPERTY SECURED FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, do końca lutego 2021 r. Dokumenty akcji należy składać w lokalu Zarządu pod adresem: ul. Emilli Plater 28, 00-688 Warszawa, IV piętro, w godzinach od 9.00 do 17.00.

29.06.2023:

  • Zaplanowane zostało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz.14.00 w Kancelarii Notarialnej Piotra Pełczyńskiego, przy Alei Niepodległości nr 217 lok. 7 w Warszawie