Korzyści

Co osiąga Klient poprzez zawarcie umowy leasingu z PSF?

  • Odmrożenie zainwestowanego kapitału
  • Natychmiastową poprawę płynności
  • Możliwość pozyskania krótkoterminowego finan­sowania na dowolny cel
  • Refinansowalność
  • Efektywniejsze zarządzanie dostępnymi środkami finansowymi