POŻYCZKA PSF

Spółki grupy PSF oferują rozwiązania dla przedsiębiorców poszukujących szybkiego dostępu do elastycznego finansowania. Wstępna decyzja nawet w 48 godzin od zgłoszenia, wypłata środków nawet w 7 dni od zgłoszenia.

W zależności od wybranego wariantu oferujemy:

  • finansowanie do 10 000 000 zł
  • okres finansowania do 18 miesięcy
  • finansowanie do 50% wartości zabezpieczenia
  • możliwość karencji odsetek
  • elastyczne podejście do indywidualnych przypadków

Umowa pożyczki zawierana jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poniesione w związku z nią koszty mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu przez przedsiębiorcę.