POŻYCZKA PSF

Property Secured Fund S.A. oferuje wachlarz rozwiązań dla przedsiębiorców poszukujących szybkiego dostępu do elastycznego finansowania. Wstępna decyzja w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, wypłata środków do 10 dni od zgłoszenia.

W zależności od wybranego wariantu oferujemy:

  • finansowanie do 10 000 000 zł
  • okres finansowania do 18 miesięcy
  • finansowanie do 50% wartości zabezpieczenia
  • możliwość karencji odsetek
  • elastyczne podejście do indywidualnych przypadków

Umowa pożyczki zawierana jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poniesione w związku z nią koszty mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu przez przedsiębiorcę.