Pożyczka HIPOTECZNA

Pożyczka hipoteczna jest nowym, elastycznym rozwiązaniem dla przedsiębiorców oczekujących szybkiego dostępu do dodatkowego finansowania. Nie przeprowadzamy oceny zdolności kredytowej Klienta. Podstawowym kryterium przyznania finansowania jest nieruchomość, która będzie zabezpieczeniem spłaty. Ustanowienie zabezpieczenia wiąże się z wpisem do działu IV księgi wieczystej hipoteki na rzecz pożyczkodawcy. Szczegóły związane z ustanowieniem zabezpieczenia ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę stanu prawnego nieruchomości.

Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej to 1 000 000,00 zł.

Pożyczkę hipoteczną można też uzyskać na dowolnym etapie zaawansowania inwestycji i niezależnie od innych źródeł finansowania.

W przypadku pożyczek inwestycyjnych warunki umowy są indywidualnie przygotowywane dla Klienta aby jak najlepiej dopasować finansowanie do planu inwestycyjnego.

Pożyczkobiorca

przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki osobowe, spółki kapitałowe)

Waluta

PLN

Okres finansowania

do 12 miesięcy

Płatność odsetek

miesięcznie, z dołu

Spłata kapitału

jednorazowo na koniec okresu finansowania (rata balonowa)

Cel finansowania

Cel dowolny

Kwota minimalna

100 000,00 zł

Kwota maksymalna

1 000 000,00 zł

LTV

do 35%

Zabezpieczenie podstawowe

Wpis hipoteki do księgi wieczystej (dotyczy zarówno nieruchomości mieszkalnych jak i komercyjnych, działek niezabudowanych, nieruchomości rekreacyjnych)

Wcześniejsza spłata

W każdym czasie, w całości lub w części, bez żadnych dodatkowych opłat

Średni koszt miesięczny

2,5% - 3,0%

pożyczki do kwoty 300 000 zł są rozpatrywane w ramach uproszczonej procedury – nie jest wymagany zewnętrzny operat szacunkowy

Treść niniejszej propozycji ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.