Sprawdź jaką kwotę pożyczki otrzymasz

Zabezpieczeniem pożyczki PSF jest zawsze nieruchomość. Maksymalna kwota pożyczki zależy od wartości nieruchomości. Proszę podać orientacyjną wartość nieruchomości, która stanowić będzie zabezpieczenie pożyczki.

Harmonogram Spłaty

Rata Odsetki Kapitał
1 875 zł
2 875 zł
3 875 zł
4 875 zł
5 875 zł
6 875 zł
7 875 zł
8 875 zł
9 875 zł
10 875 zł
11 875 zł
12 875 zł 105 000 zł

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy, dotyczą Pożyczki Standardowej. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów pożyczki i zasad jej spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez PSF oceny wniosku pożyczkowego. Dodatkowym kosztem pożyczki jest prowizja, która nie jest uwzględniona w przedstawionej kalkulacji.