Wykup Wierzytelności

W ramach grupy PSF oferujemy możliwość wykupienia wierzytelności kredytowych we współpracy z funduszem sekurytyzacyjnym PSF NS FIZ, zarejestrowanym w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1164.

Warunki transakcji są indywidualnie negocjowane. Oferta poprzedzona jest procesem badania wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem wartości i stanu prawnego zabezpieczeń. 

Połączenie wszystkich narzędzi, które są w naszej dyspozycji pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu zakupu. Realizujemy zakupy wyselekcjonowanych wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz pakietów wierzytelności zarówno detalicznych jak i korporacyjnych.

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi, rzeczoznawcami majątkowymi,  bankami w celu negocjacji najlepszych warunków nabycia wierzytelności. Zakup wierzytelności może stanowić doskonałą alternatywę dla rozłożonego w czasie procesu windykacyjnego.

Renegocjowanie warunków zadłużenia kredytowego może być efektywnym sposobem restrukturyzacji zobowiązań i odzyskania płynności finansowej.