Oddłużanie

Usługi finansowe Property Secured Fund S.A. są elastycznym narzędziem, które może posłużyć do restrukturyzacji zobowiązań finansowych Klienta, polegającej między innymi na:

  • spłacie przeterminowanych zobowiązań
  • konsolidacji zobowiązań
  • wykupu wierzytelności

W ramach prowadzonej restrukturyzacji możemy dokonać spłaty zaległości publicznoprawnych (ZUS, podatki), przeterminowanych należności prywatnych, zobowiązań dochodzonych w toku egzekucji komorniczej.