Regulacje prawne

Regulacje w Kodeksie Cywilnym,

  • Umowa nazwana w Kodeksie Cywilnym (Art. 7091-18)
    Umowa leasingu jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 7091-70918 Kodeksu Cywilnego.
    Oznacza to, że podstawowe przepisy regulujące umowy leasingu zostały skodyfikowane, a sama umowa ma określone ramy prawne, przez co jest łatwiejsza do stosowania.

Podstawowe gwarancje ustawowe dla Korzystającego

  • Gwarancja stałości warunków umowy leasingu(Art. 70914)
    „Każdy podmiot przejmujący finansującego wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego Finansującego i jest zobowiązany do kontynuacji umów na podpisanych warunkach”
  • Ustawowa gwarancja przeniesienia własności nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu (Art. 70916)
  • Gwarancja niezmienności ceny odkupu po zakończeniu umowy leasingu