Sprawdź jaką kwotę finansowania otrzymasz

Zabezpieczeniem umowy leasingu jest zawsze nieruchomość. Maksymalna kwota udzielonego finansowania zależy od wartości rynkowej nieruchomości. Proszę podać orientacyjną wartość nieruchomości, która stanowić będzie zabezpieczenie pożyczki.

Harmonogram Spłaty

Rata Odsetki Kapitał
1 875 zł
2 875 zł
3 875 zł
4 875 zł
5 875 zł
6 875 zł
7 875 zł
8 875 zł
9 875 zł
10 875 zł
11 875 zł
12 875 zł 105 000 zł

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy leasingu ani usługa doradztwa. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów umowy leasingu i zasad spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez PSF oceny wniosku leasingowego. Dodatkowym kosztem jest prowizja, która nie jest uwzględniona w przedstawionej kalkulacji.